Bestellingen vanaf 50 paar
Genaaid in Polen
Gratis levering
PL
0
0,00  0 artikelen

Geen producten in de winkelwagen.

Privacy- en cookiebeleid

I. Algemene bepalingen

Het privacybeleid specificeert hoe de persoonlijke gegevens van Gebruikers die nodig zijn voor de levering van elektronische diensten via de website www.socksfactory.pl worden verzameld, verwerkt en opgeslagen.
De Website verzamelt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de levering en ontwikkeling van de diensten die daarin worden aangeboden.
De persoonsgegevens die via de Service worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna de DPA genoemd) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 10 mei 2018.

II. Gegevensbeheerder

De beheerder van de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, is "UNIPEX" s.c. Danuta Gromelska Tomasz Gromelski, adres: ul. Wrzosowa 8, 05-220 Zielonka, NIP: 1250950105, REGON: 013284208, e-mailadres: biuro@unipex.com.pl (hierna: Beheerder).

III. Doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor:
accountregistratie en verificatie van de identiteit van de Gebruiker,
inloggen op de Website mogelijk te maken,
uitvoering van het contract betreffende diensten en e-diensten,
communicatie met de Gebruiker (livechat, contactformulier, enz.)
het versturen van een nieuwsbrief (na toestemming van de Gebruiker om deze te ontvangen),
het uitvoeren van het commentaarsysteem,
aanbieden van sociale diensten,
promotie van het aanbod van de Beheerder,
marketing, remarketing, affiliatie,
personalisatie van de website voor gebruikers,
analytische en statistische activiteiten,
incasso,
het opstellen en doen gelden van claims of het verdedigen daartegen.
Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om een contract af te sluiten of andere functionaliteiten van de Website te gebruiken.

IV. Type verwerkte persoonsgegevens

De Beheerder kan de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken: naam en achternaam, geboortedatum, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, fiscaal identificatienummer.

V. Verwerkingsperiode van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van gebruikers worden gedurende een periode verwerkt:

wanneer de basis voor gegevensverwerking de uitvoering van een contract is - tot de verjaringstermijn voor claims na de uitvoering ervan,
wanneer de basis voor gegevensverwerking toestemming is - tot de intrekking ervan, en na intrekking van toestemming tot de verjaringstermijn voor vorderingen.

In beide gevallen is de verjaringstermijn 6 jaar, en voor claims voor periodieke uitkeringen en vorderingen met betrekking tot het uitvoeren van zakelijke activiteiten - 3 jaar (tenzij een specifieke bepaling anders bepaalt).

VI. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens van gebruikers kunnen worden doorgegeven aan: entiteiten die verbonden zijn aan de Beheerder, zijn onderaannemers, entiteiten die samenwerken met de Beheerder, bijv. bedrijven die e-betalingen afhandelen, bedrijven die koeriers-/postdiensten leveren, advocatenkantoren.
De persoonlijke gegevens van gebruikers worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

VII. Rechten van de gebruiker

De Gebruiker van de Dienst heeft het recht op: toegang tot de inhoud van zijn/haar persoonsgegevens, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid, bezwaar maken tegen de verwerking, toestemming te allen tijde intrekken (wat geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken).
Kennisgeving van de uitoefening door de Gebruiker van zijn/haar recht op grond van de bovengenoemde rechten moet worden gestuurd naar biuro@unipex.com.pl.
De Beheerder zal het verzoek onmiddellijk - binnen maximaal een maand na ontvangst - inwilligen of weigeren in te willigen.
De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau Bescherming Persoonsgegevens als hij/zij van mening is dat de verwerking inbreuk maakt op zijn/haar rechten en vrijheden (RODO).

VIII. Cookies

De Website verzamelt informatie door middel van cookies - sessiecookies, permanente cookies en cookies van derden.
Het verzamelen van cookies ondersteunt de correcte levering van diensten op de Website en dient voor statistische doeleinden.
De gebruiker kan in de browserinstellingen bepalen in welke mate zijn/haar apparaat toegang heeft tot cookies.

IX. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

De gegevens van gebruikers mogen niet op een geautomatiseerde manier worden verwerkt om op basis daarvan beslissingen tegen hen te kunnen nemen.
De gegevens van gebruikers kunnen worden geprofileerd om de inhoud aan te passen en het aanbod te personaliseren als zij daarvoor toestemming geven.

X. Slotbepalingen

De Beheerder heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid, maar de rechten van de Gebruikers worden niet beperkt.
Informatie over de ingevoerde wijzigingen zal verschijnen in de vorm van een aankondiging op de Website.
Voor zaken die niet in dit Privacybeleid worden geregeld, gelden de bepalingen van de RODO en de bepalingen van de Poolse wet.